ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Είναι δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις, μέλος του ΔΣΑ από το 2012. Έλαβε το πτυχίο του τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2009.

Ασχολείται  με υποθέσεις Αστικού Δικαίου, ν. 3869/2010,  ρύθμισης οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα, ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.