Η φιλοσοφία του γραφείου

Η εξισορρόπηση ανάμεσα στην ανάγκη για ουσιαστική υπεράσπιση των συμφερόντων των πελατών μας, αλλά και για γρήγορη διεκπεραίωση της υπόθεσής τους είναι βασική αρχή του γραφείου μας.

Για το λόγο αυτό η κατάληξη της υπόθεσης στο δικαστήριο και η διεξαγωγή της δίκης δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά όπου κρίνεται συμφερότερο επιδιώκουμε την εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς.

Άλλωστε η αρχή ότι «ο χειρότερος συμβιβασμός είναι προτιμότερος από την καλύτερη δικαστική απόφαση» είναι πάντοτε ο οδηγός μας. Για εμάς η λειτουργικότητα και η άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας αποτελούν πρώτη προτεραιότητα.

Η συνεργασία μας με συμβολαιογράφο και δικαστικό επιμελητή, τα άλλα δύο κύρια νομικά επαγγέλματα, μέσα στον ίδιο χώρο του γραφείου, μας βοηθά να καλύπτουμε σφαιρικά όλες τις ανάγκες των πελατών μας, αλλά διευκολύνει κι εμάς στην παραγωγικότητα της εργασίας μας, η οποία άλλωστε παρέχεται από υψηλής ειδίκευσης δικηγόρους – συνεργάτες.